Những tín hiệu mới nhất trên thị trường Dầu

Các nước EU và G7 quyết định áp trần giá dầu của Nga trong khi OPEC+ giữ nguyên sản lượng. Dầu sẽ gây bất...

Những chia sẻ hữu ích về kinh nghiệm bắt đỉnh và đáy

Kinh nghiệm bắt đỉnh và đáy rất quan trọng để thiết lập giao dịch forex. Nó góp phần quyết định đến mức lời lỗ...

Cách giao dịch theo biểu đồ dễ dàng, hiệu quả mà trader cần biết

Cách giao dịch theo biểu đồ là một trong những vấn đề có tầm ảnh hưởng lớn cần thiết thực hiện khi giao dịch...

Kết quả tài chính Quý 3 năm 2022 của XTB: Lợi nhuận ròng sau ba quý 152,7 triệu USD 

Kết quả tài chính sơ bộ cho quý 3 năm 2022 của XTB cho thấy trong giai đoạn này, công ty đã tạo ra lợi nhuận hợp nhất sau...

Bản đồ nhiệt tổng quan giao dịch forex

Cơ bản Fx - Forex là gì?

Forex nâng cao

Tin tức thị trường