Bản tin nonfarm là gì? Tìm hiểu về chỉ số kinh tế quan trọng của Mỹ

Trong giao dịch ngoại hối, bản tin Non Farm được xem là một sự kiện quan trọng nhất và có tác động mạnh mẽ đến thị trường. Vì vậy, hiểu rõ bản tin Nonfarm là gì là điều cự kỳ quan trọng. Bạn đang quan tâm đến thị trường tài chính và muốn tìm hiểu … Đọc tiếp Bản tin nonfarm là gì? Tìm hiểu về chỉ số kinh tế quan trọng của Mỹ